Logo

Аудитын тайлан

Нүүр хуудас Аудитын тайлан
Гүйцэтгэсэн он Төрийн аудитын байгууллага Тайлангийн төрөл Аудитын төрөл Төсөв захирагчийн ангилал Нэр
1 2024 Баянхонгор аймаг Визуал тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Баянхонгор аймгийн Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын тайлан (Audit presentation of the 2023 financial statements of the State audit office in Bayankhongor provice /infographic/)
2 2024 Завхан аймаг Дэлгэрэнгүй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Сантмаргаз сумын Засаг даргын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэьгэлд хийсэн аудитын тайлан
3 2024 Завхан аймаг Дэлгэрэнгүй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Улиастай сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
4 2024 Завхан аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Цэцэн-Уул сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
5 2024 Завхан аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Яруу сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
6 2024 Баянхонгор аймаг Дэлгэрэнгүй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Баянхонгор аймгийн Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын тайлан
7 2024 Завхан аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Баруун бүсийн тамирчдыг олимпод бэлтгэх төв ОНӨТҮГ-ын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
8 2024 Завхан аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Баянтэс сумын Засаг даргын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
9 2024 Завхан аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Сантмаргаз сумын Засаг даргын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
10 2024 Завхан аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Улиастай сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
11 2024 Завхан аймаг Дэлгэрэнгүй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Улиастай сумын Засаг даргын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэьгэлд хийсэн аудитын тайлан
12 2024 Завхан аймаг Дэлгэрэнгүй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Яруу сумын Засаг даргын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
13 2024 Завхан аймаг Дэлгэрэнгүй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Эрдэнэхайрхан сумын Засаг даргын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
14 2024 Завхан аймаг Дэлгэрэнгүй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Баянтэс сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
15 2024 Завхан аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Цэцэн-Уул сумын Засаг даргын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
16 2024 Завхан аймаг Дэлгэрэнгүй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Баянтэс сумын Засаг даргын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэьгэлд хийсэн аудитын тайлан
17 2024 Завхан аймаг Дэлгэрэнгүй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Шилүүстэй сумын Засаг даргын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
18 2024 Завхан аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Эрдэнэхайрхан сумын Засаг даргын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
19 2024 Завхан аймаг Дэлгэрэнгүй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Цэцэн-Уул сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
20 2024 Завхан аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Баянтэс сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
21 2024 Завхан аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Улиастай сумын Засаг даргын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
22 2024 Завхан аймаг Дэлгэрэнгүй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Ургамал сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
23 2024 Завхан аймаг Дэлгэрэнгүй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Цэцэн-Уул сумын Засаг даргын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэьгэлд хийсэн аудитын тайлан
24 2024 Завхан аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Шилүүстэй сумын Засаг даргын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
25 2024 Баянхонгор аймаг Визуал тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Баянхонгор аймгийн Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын тайлан /инфографик/
26 2024 Завхан аймаг Дэлгэрэнгүй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Ургамал сумын Засаг даргын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэьгэлд хийсэн аудитын тайлан
27 2024 Завхан аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Ургамал сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
28 2024 Дорнод аймаг Хураангуй тайлан Нийцлийн аудит Бусад Сонгууль зохион байгуулахтай холбогдсон улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн зардлын гүйцэтгэлд аудит хийж дүгнэлт гарах нийцлийн аудит
29 2024 Завхан аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Яруу сумын Засаг даргын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
30 2024 Завхан аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Ургамал сумын Засаг даргын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
11661 өгөгдөл харуулж байна