Logo

Аудитын тайлан

Нүүр хуудас Аудитын тайлан
No Гүйцэтгэсэн он Төрийн аудитын байгууллага Тайлангийн төрөл Аудитын төрөл Төсөв захирагчийн ангилал Нэр
1 2023 Говь-Алтай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 3 дугаар сургуулийн 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн хураангуй тайлан
2 2023 Төв аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Төв аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
3 2023 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Онцгой байдлын газрын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
4 2023 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Булган сумын ЗДТГ-ын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
5 2023 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Булган сумын ИТХ-ын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
6 2023 Баянхонгор аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Баянхонгор сумын Эрдэнэмандал сургуулийн 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
7 2023 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Ихтамир сумын ЗДТГ-ын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
8 2023 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Хангай сумын ИТХ-ын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
9 2023 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Соёл урлагийн газрын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
10 2023 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Жаргалант сумын ЗДТГ-ын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
11 2023 Төв аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Төв аймгийн Номын сангийн 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
12 2023 Төв аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Төв аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
13 2023 Төв аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Төв аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
14 2023 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
15 2023 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Хөгжимт драмын театрын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
16 2023 Төв аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Төв аймгийн ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
17 2023 Төв аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
18 2023 Үндэсний аудитын газар Дэлгэрэнгүй тайлан Гүйцэтгэлийн аудит Бусад Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн нийцэл, газар олголтын үр дүн
19 2023 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын ЗДТГ-ын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
20 2023 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Жаргалант сумын ИТХ-ын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
21 2023 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Байгаль орчин аялал, жуулчлалын газрын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
22 2023 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Хот тохижилт үйлчилгээний газрын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
23 2023 Төв аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
24 2023 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Прокурорын газрын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
25 2023 Баянхонгор аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Баянхонгор аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан
26 2023 Төв аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Төв аймгийн Онцгой байдлын газрын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
27 2023 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Боловсрол шинжлэх ухааны газрын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
28 2023 Үндэсний аудитын газар Дэлгэрэнгүй тайлан Нийцлийн аудит Бусад Газрын тосны салбарт хайгуулын үйл ажиллагаа явуулсан гэрээлэгчдийн 2019-2020 оны өртөг нөхөх зардлыг баталгаажуулах аудитын тайлан
29 2023 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
30 2023 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын ИТХ-ын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
9385 өгөгдөл харуулж байна