Logo

Аудитын тайлан

Нүүр хуудас Аудитын тайлан
No Гүйцэтгэсэн он Төрийн аудитын байгууллага Тайлангийн төрөл Аудитын төрөл Төсөв захирагчийн ангилал Нэр
1 2022 Архангай аймаг Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Ус, цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн 2021 оны санхүүгийн тайлан
2 2022 Үндэсний аудитын газар Аудитын тайлан Гүйцэтгэлийн аудит Бусад Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөө сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын хураангуй тайлан
3 2022 Архангай аймаг Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Боловсрол шинжлэх ухааны яамны 2021 оны санхүүгийн тайлан
4 2022 Архангай аймаг Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Шинэ эрин лаборатори сургуулийн 2021 оны санхүүгийн тайлан
5 2022 Үндэсний аудитын газар Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Шинжлэх ухааны академийн олон улс судлалын хүрээлэнгийн 2021 оны санхүүгийн тайлан
6 2022 Завхан аймаг Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Улиастай сумын Биндэргарав ӨЭМТ-ийн 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
7 2022 Үндэсний аудитын газар Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Улсын консерваторийн 2021 оны санхүүгийн тайлан
8 2022 Үндэсний аудитын газар Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн 2021 оны санхүүгийн тайлан
9 2022 Архангай аймаг Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Тэмүүлэл сургуулийн 2021 оны санхүүгийн тайлан
10 2022 Үндэсний аудитын газар Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 29 дүгээр сургуулийн 2021 оны санхүүгийн тайлан
11 2022 Үндэсний аудитын газар Аудитын тайлан Гүйцэтгэлийн аудит Бусад Эрчим хүчний дамжуулалт, түгээлт, үнэ тарифын кохицуулалт, үр нөлөө сэдэвт аудитын тайлан
12 2022 Архангай аймаг Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргааны 2021 оны санхүүгийн тайлан
13 2022 Архангай аймаг Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Засгийн газрын авто бааз УТУГ-ын 2021 оны санхүүгийн тайлан
14 2022 Архангай аймаг Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Барилга, хот байгуулалтын яамны 2021 оны санхүүгийн тайлан
15 2022 Архангай аймаг Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Ойн судалгаа, хөгжлийн төв УТУГ-ын 2021 оны санхүүгийн тайлан
16 2022 Архангай аймаг Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Тест-2
17 2022 Үндэсний аудитын газар Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Туул голын сав газрын захиргааны 2021 оны санхүүгийн тайлан
18 2022 Архангай аймаг Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Байгаль, орчин, аялал жуулчлалын яамны 2021 оны санхүүгийн тайлан
19 2022 Үндэсний аудитын газар Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Боловсролын хүрээлэнгийн 2021 оны санхүүгийн тайлан
20 2022 Үндэсний аудитын газар Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Одон орон, геофизикийн хүрээлэнгийн 2021 оны санхүүгийн тайлан
21 2022 Үндэсний аудитын газар Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Физик технологийн хүрээлэнгийн 2021 оны санхүүгийн тайлан
22 2022 Архангай аймаг Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургуулийн 2021 оны санхүүгийн тайлан
23 2022 Архангай аймаг Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Тест-3
24 2022 Архангай аймаг Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Засгийн газрын авто бааз УТУГ-ын 2021 оны санхүүгийн тайлан
25 2022 Архангай аймаг Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Хан Хэнтийн УТХГ-ын хамгаалалтын 2021 оны санхүүгийн тайлан
26 2022 Үндэсний аудитын газар Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Байгаль орчин хэмжил зүйн газрын төв лабораторийн 2021 оны санхүүгийн тайлан
27 2022 Архангай аймаг Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 116 дугаар сургуулийн 2021 оны санхүүгийн тайлан
28 2022 Үндэсний аудитын газар Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Газарзүй, геологийн хүрээлэнгийн 2021 оны санхүүгийн тайлан
29 2022 Архангай аймаг Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны 2021 оны санхүүгийн тайлан
30 2022 Архангай аймаг Аудитын тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Цэнгэг усны нөөц байгаль хамгаалах төвийн 2021 оны санхүүгийн тайлан
3838 өгөгдөл харуулж байна